Informacja

Producenci

Najczęściej kupowane

Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo wzór odstąpienia od umowy na odległość.

Wypełniony  dokument należy wysłać skanem korzystając z zakładki KONTAKT (możliwość załączenia pliku do wiadomości) lub wysyłając metodą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny firmy:

Monika Dajkowska­-Bichta ul.Chełmska 31/30, 00-­724 Warszawa

----------------------------------------------------------------

………………………., ……………………………….

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)


Monika Dajkowska­-Bichta 

ul.Chełmska 31/30, 

00-­724 Warszawa
biuro@twojanowasuplementacja.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ……………………………………………………………………… za cenę ………………………………………….,
2) ……………………………………………………………………… za cenę ………………………………………….,
3) ……………………………………………………………………… za cenę …………………………………………..

Wydanie/odbiór towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)


Śledź nas na Facebooku